ZLV Online

Název článku:Postupy oceňování protierozní funkce lesa při používání zejména mechanizovaných technologií obnovy
Číslo:4
Rok:2018
Autor:František Šach, Jiří Dvořák, Luděk Šišák, Vladimír Černohous

Popis článku

Postupy oceňování protierozní funkce lesa při používání zejména mechanizovaných technologií obnovy.
[Procedures of pricing erosion control function of the forest using particularly mechanized logging and site preparation practices] 243 - 254.