ZLV Online

Name of article:Prípadová štúdia hodnotenia stavu drevinového zloženia na “bielych plochách”
Number:1
Year:2013
Author:Milan Lalkovič, Jozef Pajtík, Martin Slávik

Description of article

Prípadová štúdia hodnotenia stavu drevinového zloženia na "bielych plochách".
[Evaluation of the status of tree species composition on 'white sites' - a case study] 28 - 36.