ZLV Online

Název článku:Prípadová štúdia hodnotenia stavu drevinového zloženia na „bielych plochách“
Číslo:1
Rok:2013
Autor:Milan Lalkovič, Jozef Pajtík, Martin Slávik

Popis článku

Prípadová štúdia hodnotenia stavu drevinového zloženia na "bielych plochách".
[Evaluation of the status of tree species composition on 'white sites' - a case study] 28 - 36.