ZLV Online

Name of article:Příspěvek k charakteristikám regionálních populací – ekotypů borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v České republice
Number:2
Year:2007
Author:Jiří Šindelář, Josef Frýdl, Petr Novotný

Description of article

Příspěvek k charakteristikám regionálních populací - ekotypů borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v České republice.
[Towards the Scots pine (Pinus sylvestris L.) regional populations (ecotypes) characteristics in the Czech Republic] 148 - 159.