ZLV Online

Název článku:Příspěvek k charakteristikám regionálních populací – ekotypů borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v České republice
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Jiří Šindelář, Josef Frýdl, Petr Novotný

Popis článku

Příspěvek k charakteristikám regionálních populací - ekotypů borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v České republice.
[Towards the Scots pine (Pinus sylvestris L.) regional populations (ecotypes) characteristics in the Czech Republic] 148 - 159.