ZLV Online

Name of article:Příspěvek k problematice porostotvorné funkce jehličnatých dřevin – tlumení mrazových extrémů v horách
Number:3
Year:2009
Author:Vratislav Balcar, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Description of article

Příspěvek k problematice porostotvorné funkce jehličnatých dřevin - tlumení mrazových extrémů v horách.
[Contribution to role of conifers in stand-forming process - moderating of frost extremes in mountains] 157 - 165.