ZLV Online

Název článku:Příspěvek k problematice porostotvorné funkce jehličnatých dřevin – tlumení mrazových extrémů v horách
Číslo:3
Rok:2009
Autor:Vratislav Balcar, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Popis článku

Příspěvek k problematice porostotvorné funkce jehličnatých dřevin - tlumení mrazových extrémů v horách.
[Contribution to role of conifers in stand-forming process - moderating of frost extremes in mountains] 157 - 165.