ZLV Online

Name of article:Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review
Number:1
Year:2020
Author:Jan Michalec, Roman Sloup, Jan Lípa

Description of article

Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review.
[The sale of bark beetle affected sawmill timber from the Czech Republic to The People’s Republic of China: review] 57-64