ZLV Online

Název článku:Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review
Číslo:1
Rok:2020
Autor:Jan Michalec, Roman Sloup, Jan Lípa

Popis článku

Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review.
[The sale of bark beetle affected sawmill timber from the Czech Republic to The People’s Republic of China: review] 57-64