ZLV Online

Name of article:Produkční možnosti ořešáku černého (Juglans nigra L.) v České republice
Number:4
Year:2018
Author:Vilém Podrázský, Lubomír Šálek

Description of article

Produkční možnosti ořešáku černého (Juglans nigra L.) v České republice: review.
[Production possibilities of the black wanut (Juglans nigra L.) in the Czech Republic: review] 237 - 242.