ZLV Online

Name of article:Prostorové postavení dubu zimního (Quercus petraea /MATT./ LIEBL.) v mladém listnatém porostu spontánně vzniklém po alochtonním jehličnatém porostu
Number:3
Year:2012
Author:Antonín Martiník, Lumír Dobrovolný

Description of article

Prostorové postavení dubu zimního (Quercus petraea /MATT./ LIEBL.) v mladém listnatém porostu spontánně vzniklém po alochtonním jehličnatém porostu.
[Oak (Quercus petraea /MATT./ LIEBL.) spatial position in a young deciduous stand established by natural regeneration after allochtonous conifers stands] 274 - 282.