ZLV Online

Name of article:Rastové reakcie ihličnatých drevín na meniace sa klimatické podmienky vo výberkovom lese – prípadová štúdia
Number:3
Year:2022
Author:Jaroslav Vencurik, Denisa Sedmáková, Miroslav Bača, Peter Jaloviar, Stanislav Kucbel

Description of article

Rastové reakcie ihličnatých drevín na meniace sa klimatické podmienky vo výberkovom lese – prípadová štúdia
[Growth reactions of conifers on changing climate conditions in selection forest – a case study] 203-212