ZLV Online

Název článku:Rastové reakcie ihličnatých drevín na meniace sa klimatické podmienky vo výberkovom lese – prípadová štúdia
Číslo:3
Rok:2022
Autor:Jaroslav Vencurik, Denisa Sedmáková, Miroslav Bača, Peter Jaloviar, Stanislav Kucbel

Popis článku

Rastové reakcie ihličnatých drevín na meniace sa klimatické podmienky vo výberkovom lese – prípadová štúdia
[Growth reactions of conifers on changing climate conditions in selection forest – a case study] 203-212