ZLV Online

Name of article:Reprodukce sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) v podmínkách in vitro
Number:1
Year:2012
Author:Helena Cvrčková, Jana Malá, Pavlína Máchová

Description of article

Reprodukce sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) v podmínkách in vitro.
[In vitro reproduction of Juriena cyanoides (L.) Reichenb.] 27 - 32.