ZLV Online

Název článku:Reprodukce sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) v podmínkách in vitro
Číslo:1
Rok:2012
Autor:Helena Cvrčková, Jana Malá, Pavlína Máchová

Popis článku

Reprodukce sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) v podmínkách in vitro.
[In vitro reproduction of Juriena cyanoides (L.) Reichenb.] 27 - 32.