ZLV Online

Name of article:Rozbor náhodných ťažieb dreva na Slovensku podľa škodlivých činiteľov a lesných vegetačných stupňov
Number:4
Year:2008
Author:Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka, Christo Nikolov

Description of article

Rozbor náhodných ťažieb dreva na Slovensku podľa škodlivých činiteľov a lesných vegetačných stupňov.
[Salvage cuts analysis in Slovakia with regard to harmful agents and altitudinal vegetation zones] 308 - 317.