ZLV Online

Název článku:Rozbor náhodných ťažieb dreva na Slovensku podľa škodlivých činiteľov a lesných vegetačných stupňov
Číslo:4
Rok:2008
Autor:Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka, Christo Nikolov

Popis článku

Rozbor náhodných ťažieb dreva na Slovensku podľa škodlivých činiteľov a lesných vegetačných stupňov.
[Salvage cuts analysis in Slovakia with regard to harmful agents and altitudinal vegetation zones] 308 - 317.