ZLV Online

Name of article:Škody působené návštěvníky lesa na lesních porostech, pozemcích a infrastruktuře v lesích České republiky
Number:Special
Year:2010
Author:Luděk Šišák, Roman Sloup

Description of article

Škody působené návštěvníky lesa na lesních porostech, pozemcích a infrastruktuře v lesích České republiky.
[Damage caused by forest visitors to forest stands, lands and infrastructure in forests of the Czech Republic] 90 - 98.