ZLV Online

Název článku:Škody působené návštěvníky lesa na lesních porostech, pozemcích a infrastruktuře v lesích České republiky
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Luděk Šišák, Roman Sloup

Popis článku

Škody působené návštěvníky lesa na lesních porostech, pozemcích a infrastruktuře v lesích České republiky.
[Damage caused by forest visitors to forest stands, lands and infrastructure in forests of the Czech Republic] 90 - 98.