ZLV Online

Name of article:Sledování genetické proměnlivosti chlumního ekotypu smrku ztepilého pomocí RAPD
Number:2
Year:2011
Author:Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Jaroslav Dostál, Jana Malá

Description of article

Sledování genetické proměnlivosti chlumního ekotypu smrku ztepilého pomocí RAPD.
[Studying of genetic variability of Norway spruce hurst ecotype by RAPD] 137 - 143.