ZLV Online

Název článku:Sledování genetické proměnlivosti chlumního ekotypu smrku ztepilého pomocí RAPD
Číslo:2
Rok:2011
Autor:Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Jaroslav Dostál, Jana Malá

Popis článku

Sledování genetické proměnlivosti chlumního ekotypu smrku ztepilého pomocí RAPD.
[Studying of genetic variability of Norway spruce hurst ecotype by RAPD] 137 - 143.