ZLV Online

Name of article:Spontánní obnova jedle bělokoré pod porosty s převahou topolu osiky
DOI:10.59269/zlv/2023/3/699
Number:3
Year:2023
Author:Antonín Martiník, Jiří Krásenský

Description of article

Spontánní obnova jedle bělokoré pod porosty s převahou topolu osiky
[Spontaneous regeneration of silver fir european aspen dominated stands] 140-148