ZLV Online

Name of article:Srovnání stavu půd pod porostními skupinami jedle bělokoré a smrku ztepilého – případová studie
DOI:10.59269/zlv/2024/1/715
Number:1
Year:2024
Author:Vilém Podrázský, Ivo Kupka, Jitka Staňová

Description of article

Srovnání stavu půd pod porostními skupinami jedle bělokoré a smrku ztepilého – případová studie
[Comparison of soil state between stand groups of silver fir and Norway spruce – case study] 13-21