ZLV Online

Název článku:Srovnání stavu půd pod porostními skupinami jedle bělokoré a smrku ztepilého – případová studie
DOI:10.59269/zlv/2024/1/715
Číslo:1
Rok:2024
Autor:Vilém Podrázský, Ivo Kupka, Jitka Staňová

Popis článku

Srovnání stavu půd pod porostními skupinami jedle bělokoré a smrku ztepilého – případová studie
[Comparison of soil state between stand groups of silver fir and Norway spruce – case study] 13-21