ZLV Online

Name of article:Stanovení dodavatelsko-odběratelských proporcí dříví: případová studie vybraného kraje ČR
Number:3
Year:2018
Author:Andrea Sujová, David Březina, Petra Hlaváčková

Description of article

Stanovení dodavatelsko-odběratelských proporcí dříví: případová studie vybraného kraje ČR.
[Determination of the wood supplier-customer proportions in the conditions of the Czech Republic: a case study] 214 - 221.