ZLV Online

Název článku:Stanovení dodavatelsko-odběratelských proporcí dříví: případová studie vybraného kraje ČR
Číslo:3
Rok:2018
Autor:Andrea Sujová, David Březina, Petra Hlaváčková

Popis článku

Stanovení dodavatelsko-odběratelských proporcí dříví: případová studie vybraného kraje ČR.
[Determination of the wood supplier-customer proportions in the conditions of the Czech Republic: a case study] 214 - 221.