ZLV Online

Name of article:Statická stabilita smrečín vychovávaných metódou cieľových stromov
Number:2
Year:2020
Author:Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka

Description of article

Statická stabilita smrečín vychovávaných metódou cieľových stromov
[Static stability of spruce stands subjected to target trees method tending] 82-95