ZLV Online

Název článku:Statická stabilita smrečín vychovávaných metódou cieľových stromov
Číslo:2
Rok:2020
Autor:Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka

Popis článku

Statická stabilita smrečín vychovávaných metódou cieľových stromov
[Static stability of spruce stands subjected to target trees method tending] 82-95