ZLV Online

Name of article:Topolové rzi rodu Melampsora a hodnocení jejich výskytu v klonovém archivu VÚLHM VS Kunovice v letech 2005 a 2006
Number:4
Year:2007
Author:Martina Malinová

Description of article

Topolové rzi rodu Melampsora a hodnocení jejich výskytu v klonovém archivu VÚLHM VS Kunovice v letech 2005 a 2006.
[Poplar rusts caused by Melampsora spp. and evaluation of their occurence in clonal archive of FGMRI Research Station Kunovice in 2005 and 2006] 341 - 353.