ZLV Online

Name of article:Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review
Number:4
Year:2019
Author:Ivan Kuneš, Martin Baláš, Josef Gallo, Miroslav Šulitka, Channa Suraweera

Description of article

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review.
[Black locust (Robinia pseudoacacia) and its role in Central Europe and Czech Republic: review] 181-190