ZLV Online

Název článku:Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review
Číslo:4
Rok:2019
Autor:Ivan Kuneš, Martin Baláš, Josef Gallo, Miroslav Šulitka, Channa Suraweera

Popis článku

Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru: review.
[Black locust (Robinia pseudoacacia) and its role in Central Europe and Czech Republic: review] 181-190