ZLV Online

Name of article:Tvorba druhové skladby horských lesů na lokalitách extrémně zatížených klimatickými stresy
Number:4
Year:2010
Author:Vratislav Balcar, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Description of article

Tvorba druhové skladby horských lesů na lokalitách extrémně zatížených klimatickými stresy.
[Restoration of tree species composition on mountain forest sites affected by extreme climatic stress] 241 - 250.