ZLV Online

Název článku:Tvorba druhové skladby horských lesů na lokalitách extrémně zatížených klimatickými stresy
Číslo:4
Rok:2010
Autor:Vratislav Balcar, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Popis článku

Tvorba druhové skladby horských lesů na lokalitách extrémně zatížených klimatickými stresy.
[Restoration of tree species composition on mountain forest sites affected by extreme climatic stress] 241 - 250.