ZLV Online

Name of article:Vliv buku na vlastnosti nadložního humusu a svrchní půdy smrkového porostu na stanovišti kyselé smrkové bučiny
Number:4
Year:2017
Author:Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Description of article

Vliv buku na vlastnosti nadložního humusu a svrchní půdy smrkového porostu na stanovišti kyselé smrkové bučiny.
[Influence of beech on forest-floor humus and topsoil below spruce on the acidic spruce-beech site] 253 - 261.