ZLV Online

Název článku:Vliv buku na vlastnosti nadložního humusu a svrchní půdy smrkového porostu na stanovišti kyselé smrkové bučiny
Číslo:4
Rok:2017
Autor:Ondřej Špulák, Dušan Kacálek

Popis článku

Vliv buku na vlastnosti nadložního humusu a svrchní půdy smrkového porostu na stanovišti kyselé smrkové bučiny.
[Influence of beech on forest-floor humus and topsoil below spruce on the acidic spruce-beech site] 253 - 261.