ZLV Online

Name of article:Vliv dusíku na vývoj housenek a výběr hostitelské rostliny některými fytofágy
Number:4
Year:2012
Author:Emanuel Kula, Alena Pešlová, Petr Martinek, Pavel Mazal

Description of article

Vliv dusíku na vývoj housenek a výběr hostitelské rostliny některými fytofágy.
[Effects of nitrogen n the development of caterpillars and the selection of a host plant by some phytophages] 327 - 336.