ZLV Online

Název článku:Vliv dusíku na vývoj housenek a výběr hostitelské rostliny některými fytofágy
Číslo:4
Rok:2012
Autor:Emanuel Kula, Alena Pešlová, Petr Martinek, Pavel Mazal

Popis článku

Vliv dusíku na vývoj housenek a výběr hostitelské rostliny některými fytofágy.
[Effects of nitrogen n the development of caterpillars and the selection of a host plant by some phytophages] 327 - 336.