ZLV Online

Name of article:Vliv hnojení na výživu a růst smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) na lokalitě Špičák v oblasti Krušných hor
Number:2
Year:2011
Author:Dušan Vavříček, Jan Pecháček, Gabriel Baláž

Description of article

Vliv hnojení na výživu a růst smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten) na lokalitě Špičák v oblasti Krušných hor.
[Effect of fertilization on Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten) nutrition and growth in Špičák locality in the Krušné hory Mts] 130 - 136.