ZLV Online

Name of article:Vliv pásů dřevin na produkci a druhové složení travního porostu a vlastnosti prostředí – případová studie agrolesnického využití vrchovinného stanoviště
Number:3
Year:2022
Author:Jan Bartoš, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek, Jan Leugner, Jarmila Martincová

Description of article

Vliv pásů dřevin na produkci a druhové složení travního porostu a vlastnosti prostředí – případová studie agrolesnického využití vrchovinného stanoviště
[Impact of woody-species strips on production and species composition of grass crop and properties of the environment – a case study of agroforestry land use at submontane site] 164-176