ZLV Online

Název článku:Vliv pásů dřevin na produkci a druhové složení travního porostu a vlastnosti prostředí – případová studie agrolesnického využití vrchovinného stanoviště
Číslo:3
Rok:2022
Autor:Jan Bartoš, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek, Jan Leugner, Jarmila Martincová

Popis článku

Vliv pásů dřevin na produkci a druhové složení travního porostu a vlastnosti prostředí – případová studie agrolesnického využití vrchovinného stanoviště
[Impact of woody-species strips on production and species composition of grass crop and properties of the environment – a case study of agroforestry land use at submontane site] 164-176