ZLV Online

Name of article:Vliv polohy místa odběru vzorku v rámci stromu na koncentrace živin v jehličí, kůře a dřevě kmene jehličnanů
Number:2
Year:2022
Author:Ondřej Špulák

Description of article

Vliv polohy místa odběru vzorku v rámci stromu na koncentrace živin v jehličí, kůře a dřevě kmene jehličnanů
[Change of the nutrient concentrations in needles, stem bark and stem wood of conifers depending on the sampling position within the tree] 99-109