ZLV Online

Název článku:Vliv polohy místa odběru vzorku v rámci stromu na koncentrace živin v jehličí, kůře a dřevě kmene jehličnanů
Číslo:2
Rok:2022
Autor:Ondřej Špulák

Popis článku

Vliv polohy místa odběru vzorku v rámci stromu na koncentrace živin v jehličí, kůře a dřevě kmene jehličnanů
[Change of the nutrient concentrations in needles, stem bark and stem wood of conifers depending on the sampling position within the tree] 99-109