ZLV Online

Name of article:Vliv přihnojení na výškový růst kultury jedle obrovské
Number:3
Year:2008
Author:Vilém Podrázský, Jiří Remeš

Description of article

Vliv přihnojení na výškový růst kultury jedle obrovské.
[Effect of fertilization on the height growth of grand fir plantation] 207 - 210.