ZLV Online

Name of article:Vliv původu reprodukčního materiálu na odrůstání smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) ve vyšších polohách 7. lvs imisní oblasti Krušných hor
Number:Special
Year:2009
Author:Petr Maňas, Oldřich Mauer

Description of article

Vliv původu reprodukčního materiálu na odrůstání smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) ve vyšších polohách 7. lvs imisní oblasti Krušných hor.
[Effect of the origin of reproductive material on the growth of Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) at higher elevations of Forest Altitudinal Vegetation Zone 7 in the air-polluted area of the Krušné hory Mts.] 31 - 36.