ZLV Online

Name of article:Vliv výchozí hustoty sazenic na morfologickou kvalitu nadzemní části borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8 let po výsadbě
Number:2
Year:2014
Author:Kateřina Houšková, Oldřich Mauer

Description of article

Vliv výchozí hustoty sazenic na morfologickou kvalitu nadzemní části borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8 let po výsadbě.
[Initial density of transplants and its effect on the morphological quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) above-ground part eight years after planting] 117 - 125.