ZLV Online

Název článku:Vliv výchozí hustoty sazenic na morfologickou kvalitu nadzemní části borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8 let po výsadbě
Číslo:2
Rok:2014
Autor:Kateřina Houšková, Oldřich Mauer

Popis článku

Vliv výchozí hustoty sazenic na morfologickou kvalitu nadzemní části borovice lesní (Pinus sylvestris L.) 8 let po výsadbě.
[Initial density of transplants and its effect on the morphological quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) above-ground part eight years after planting] 117 - 125.