ZLV Online

Name of article:Vliv zalesnění orné půdy a různého věku lesního porostu na tvorbu vodostabilních půdních agregátů (WSA)
DOI:10.59269/zlv/2023/1/688
Number:1
Year:2023
Author:Radek Klíč, Ladislav Čepelka, Miroslav Kravka

Description of article

Vliv zalesnění orné půdy a různého věku lesního porostu na tvorbu vodostabilních půdních agregátů (WSA)
[Different age of afforestation of former arable land and its effect on the formation of water-stable aggregates (WSA)] 37-48