ZLV Online

Název článku:Vliv zalesnění orné půdy a různého věku lesního porostu na tvorbu vodostabilních půdních agregátů (WSA)
DOI:10.59269/zlv/2023/1/688
Číslo:1
Rok:2023
Autor:Radek Klíč, Ladislav Čepelka, Miroslav Kravka

Popis článku

Vliv zalesnění orné půdy a různého věku lesního porostu na tvorbu vodostabilních půdních agregátů (WSA)
[Different age of afforestation of former arable land and its effect on the formation of water-stable aggregates (WSA)] 37-48