ZLV Online

Name of article:Vliv zpracování těžebních zbytků na charakteristiky bylinného a keřového patra na přirozených borových stanovištích
Number:3
Year:2017
Author:Iva Ulbrichová, Lukáš Bílek, Jiří Remeš

Description of article

Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích.
[Nutrient content in silver birch biomass on nutrient-poor, gleyic sites] 135 - 141.