ZLV Online

Název článku:Vliv zpracování těžebních zbytků na charakteristiky bylinného a keřového patra na přirozených borových stanovištích
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Iva Ulbrichová, Lukáš Bílek, Jiří Remeš

Popis článku

Obsah živin v biomase břízy bělokoré na chudých oglejených stanovištích.
[Nutrient content in silver birch biomass on nutrient-poor, gleyic sites] 135 - 141.